De werkgroep gedachtenisplek in de kerkzaal is nu zover dat zij een concept-plan wil voorleggen aan de gemeente om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Op deze avond willen de werkgroepleden u meenemen in de overwegingen tot nu toe en kennis laten maken met (het werk van) Annemiek Punt. Zij maakt regelmatig glaskunst voor kerken, stiltecentra etc. Het moderamen en de werkgroep nodigen u van harte uit voor deze informatiebijeenkomst op 18 september om 20.00 uur in de Bergkerk.

Aansluitend aan de kerkdienst is er van 11.30 – 13.30 uur een programma voor jong en oud.

Elementen uit het programma zijn:

Verschillende dialoogtafels rond een stelling

  • Dienstenveiling

  • Muziek optredens door de jeugd

  • Kinderprogramma

  • Vrijwilliger in het zonnetje

 

Om 13.00 sluiten we de ochtend af met een heuse ‘foodtruck’ in de tuin en het zingen van het nog nieuw te dichten bergkerklied.

Iedereen in en rond de Bergkerk is hartelijk uitgenodigd. Komt allen!

Meer zicht krijgen op betekenisvolle relaties

Soms komt het allemaal bij elkaar: ouder zijn, grootouder zijn èn ook nog kind zijn. In het 2e spitsuur van het leven verandert de ouderrol naar kinderen en de kinderrol naar ouders. Ook in de partnerrol kunnen er veranderingen optreden.
Er kan een rol bijkomen, die van grootouder. Soms mantelzorger en oppasoma/opa tegelijk.
Het werkende leven zit er voor het grootste gedeelte op.

In deze periode zit u op een kruispunt van relationele lijnen. Wij nodigen u uit om gedurende vier avonden hierbij stil te staan; daarop te reflecteren. Zo krijgt u meer zicht op de balans van geven en ontvangen. Is deze balans in evenwicht of ligt het zwaartepunt aan één kant? En wat betekent dat voor u en de ander op die weegschaal?

Dat is de titel van de  EXPOSITIE VAN HELLEN ABMA in de Bergkerk te Amersfoort.
Deze expositie met tekeningen van Hellen Abma loopt van 7 september tot en met 16 november 2018.

Hellen Abma (1975) is in 1998 afgestudeerd aan de Kunstacademie Constantijn Huygens Kampen. Vanaf dat moment werkt ze als beeldend kunstenaar. Haar werk figureert in talloze tentoonstellingen.
Een selectie van de solo- en groepsexposities waaraan zij deelnam sinds 2000 is te vinden op haar website  www.hellenabma.com
Hellen beschrijft haar kunst als ‘figuratief, vaak theatraal en verhalend’
Inspiratiebronnen zijn o.a. de natuur, fabels, persoonlijke ervaringen en wonderlijke nieuwsberichten.
Door die te combineren weet zij ongrijpbare thema’s te visualiseren.
Aanvankelijk werkte zij voornamelijk  als beeldhouwer en haar beelden vonden ook hun weg naar de openbare ruimte. In de Bergkerk wordt uit die periode een beeld van Franciscus geëxposeerd.

Subcategorieën