Alle geplande acties tot de zomer gaan niet door.
Wij gaan de actie voor PGA verschuiven tot september 2020. De datum wordt nog nader vastgesteld.
Wilt de kleding blijven verzamelen tot september 2020? Dan hopen wij deze alsnog te kunnen aanbieden voor dit goede doel.
Zie: https://www.samskledingactie.nl/

Internetdiensten
We ontvangen veel positieve reacties op de internet-kerkdiensten. Deze reacties worden opgenomen in de rubriek Even Napraten in de nieuwsbrief.

Naar aanleiding van de aangescherpte regelingen van de overheid (23 maart) wordt vastgesteld dat de kerkdiensten tot 1 juni internetdiensten zijn. Daarnaast wordt besloten het aantal personen in de internetdiensten verder te beperken. Uitsluitend zijn aanwezig de mensen die een functie hebben; predikant, cantor-organist, ouderling, geluidtechnicus, koster. Het is echt niet de bedoeling dat meer mensen aanwezig zijn in de dienst.

Een link naar de orde van dienst wordt meegestuurd via de digitale Nieuwsbrief maar is ook te lezen op de website https://www.bergkerk.nl/index.php/downloads/orde-van-dienst

  • Gebedsintenties of verzoeken om voorbede kunt u digitaal doorgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Tijdens de internetdienst vinden geen collecten plaats. U wordt uitgenodigd om de collectegift over te maken op het bankrekeningnummer: NL77 INGB 0004 9582 44 t.n.v. de diakonie Bergkerk Amersfoort onder vermelding van digitale collecte week …

Het luiden van de klok, terwijl het Onze Vader in de kerk gebeden wordt, is positief ervaren en zal worden voortgezet.
Ook door het noemen van namen in de voorbede voelden mensen zich aangesproken en werd gemeenschap ervaren.

Communicatie met kerkenraad en gemeente
Er komt deze week geen extra moderamenbrief, zoals de afgelopen week. De nieuwsbrief wordt vanaf deze week weer verzonden aan de groep Bergkerkers die heeft laten weten de nieuwsbrief te willen ontvangen (185 adressen). De groep van alle Bergkerkadressen (400 adressen) is de afgelopen weken ook geïnformeerd door toezending van de nieuwsbrief. Zij kunnen nu zelf de weg vinden naar de website.

Het verslag van het moderamenoverleg gaat eerst ter info naar de kerkenraad, daarna als rubriek ‘uit het moderamen’ in de nieuwsbrief.

Vergadering moderamen
Het moderamen heeft op 30 maart haar volgend overleg via het digitale kanaal Zoom. Daarna willen we ook de kerkenraad per Zoom uitnodigen om te vergaderen, precieze datum en instructies volgen.

Jeugd en Jongeren: initiatief om kinderen thuis kaarten te laten maken die naar ouderen worden gestuurd. Pastoraat levert adressen aan.

Moderamen 23-3 20

Geen kerkdiensten, maar toch een goed woord? Geen samenzang, maar toch de lofzang gaande houden? Daarvoor is *Luistertroost* bedoeld, een podcast in deze tijden van onzekerheid en verwarring. In samenwerking met Kerkliedwiki gaan we een dagelijkse podcast bij je bezorgen, met een korte meditatie rond een lied. Van de schoonheid en de troost dus. Hier is de eerste aflevering te beluisteren: https://kerkliedwiki.nl/Kerkliedwiki:Luistertroost

In verband met de Corona-maatregelen zijn alle activiteiten in de Bergkerk geannuleerd.

Kapel open in Corona tijden

Komende weken is elke woensdagavond van 19- 20 uur en donderdagmorgen van 10-11 uur de kapel open voor wie individueel een moment van stilte zoekt en misschien een lichtje wil aansteken. (uiteraard op gepaste afstand van elkaar).

Wat kunnen we wel?

-       Alle pastorale medewerkers zijn gevraagd om via telefoon of post om te zien naar elkaar

-       Laten we onderling aandacht hebben voor elkaar

-       Laten we ook aandacht hebben voor de kinderen en jongeren thuis, zij ontvangen elke week bericht van de Westhill

-       de 2 groepen 'gesprek in de morgen' houden contact met elkaar via een telefoon circel

-       Komende weken zal de predikant elke woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur en elke donderdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur in zijn werkkamer in de kerk zijn, de kapel staat dan open voor wie individueel een moment van stilte zoekt en misschien een lichtje wil aansteken. (uiteraard op gepaste afstand van elkaar).

-       Wilt u graag iemand spreken dan kunt u bellen met de predikant 06-83951074 of met het pastoraal meldpunt 06-19945139