Internetdiensten
We ontvangen veel positieve reacties op de internet-kerkdiensten. Deze reacties worden opgenomen in de rubriek Even Napraten in de nieuwsbrief.

Naar aanleiding van de aangescherpte regelingen van de overheid (23 maart) wordt vastgesteld dat de kerkdiensten tot 1 juni internetdiensten zijn. Daarnaast wordt besloten het aantal personen in de internetdiensten verder te beperken. Uitsluitend zijn aanwezig de mensen die een functie hebben; predikant, cantor-organist, ouderling, geluidtechnicus, koster. Het is echt niet de bedoeling dat meer mensen aanwezig zijn in de dienst.

Een link naar de orde van dienst wordt meegestuurd via de digitale Nieuwsbrief maar is ook te lezen op de website https://www.bergkerk.nl/index.php/downloads/orde-van-dienst

  • Gebedsintenties of verzoeken om voorbede kunt u digitaal doorgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Tijdens de internetdienst vinden geen collecten plaats. U wordt uitgenodigd om de collectegift over te maken op het bankrekeningnummer: NL77 INGB 0004 9582 44 t.n.v. de diakonie Bergkerk Amersfoort onder vermelding van digitale collecte week …

Het luiden van de klok, terwijl het Onze Vader in de kerk gebeden wordt, is positief ervaren en zal worden voortgezet.
Ook door het noemen van namen in de voorbede voelden mensen zich aangesproken en werd gemeenschap ervaren.

Communicatie met kerkenraad en gemeente
Er komt deze week geen extra moderamenbrief, zoals de afgelopen week. De nieuwsbrief wordt vanaf deze week weer verzonden aan de groep Bergkerkers die heeft laten weten de nieuwsbrief te willen ontvangen (185 adressen). De groep van alle Bergkerkadressen (400 adressen) is de afgelopen weken ook geïnformeerd door toezending van de nieuwsbrief. Zij kunnen nu zelf de weg vinden naar de website.

Het verslag van het moderamenoverleg gaat eerst ter info naar de kerkenraad, daarna als rubriek ‘uit het moderamen’ in de nieuwsbrief.

Vergadering moderamen
Het moderamen heeft op 30 maart haar volgend overleg via het digitale kanaal Zoom. Daarna willen we ook de kerkenraad per Zoom uitnodigen om te vergaderen, precieze datum en instructies volgen.

Jeugd en Jongeren: initiatief om kinderen thuis kaarten te laten maken die naar ouderen worden gestuurd. Pastoraat levert adressen aan.

Moderamen 23-3 20