Er zijn dit jaar overheerlijke paasbroden van een echte warme bakker te bestellen. De broden kosten € 6,00 per stuk en de opbrengst komt ten goede aan het project Syrische vluchtelingen in Libanon.

De komende weken zal er een intakelijst liggen waar u de broden kunt bestellen.
De broden kunnen op zaterdag 20 april tussen 10 en 12 uur worden opgehaald (en betaald) in de Bergkerk.

Sam's kledingactie voor Mensen in Nood Cordaid is op  zaterdag 13 april 2019. Tussen 10.00-12.00 uur kunt u kleding, schoenen, textiel in gesloten zakken brengen. De netto opbrengst is bestemd voor Sulawesi waar de mensen zijn getroffen door een aardbeving en een tsunami.
Namens de diaconie, Annelies Belgraver, Reinet Bouma

Op zaterdag 13 april organiseren de kerken in Amersfoort de Diaconale Dag 2019. Het thema is: Met elkaar Voor elkaar. Evenals in 2015 en 2017 wordt bij winkels/supermarkten in de stad en in Amersfoort Noord/Hoogland aan voorbijgangers gevraagd of zij een roos willen doorgeven aan iemand uit hun buurt om hem of haar een steuntje in de rug te bieden. Bijvoorbeeld bij iemand uit die al heel lang ziek is, bij de mevrouw die nauwelijks de deur uitkomt vanwege hoge leeftijd, of bij de overbuurman die intensief zorgt voor zijn dementerende vrouw. Of bij die oude meneer die je altijd al eens wilde bezoeken omdat hij weduwnaar en veel alleen is. Of bij het gezin dat de eindjes financieel nauwelijks aan elkaar kan knopen omdat de vader al geruime tijd werkloos is. Al deze mensen staan centraal op de Diaconale Dag samen met de mensen die het aandurven om een roos te brengen bij iemand uit zijn of haar buurt. Met elkaar Voor elkaar! Een Rozenactie om mensen te helpen de drempel over te komen en naar elkaar om te zien; dat is het doel van de Diaconale Dag.

De diaconie wil gemeenteleden en vooral jongeren betrekken bij de Rozenactie. Omdat deze actie dit jaar samenvalt met Spel en Spul, heeft de Bergkerk de gelegenheid hier een bijzondere dag van te maken. Er wordt bij de Bergkerk een kraampje ingericht waar samen met de jongeren van Rond de 15 pakketjes worden samengesteld om te geven aan mensen die een leuke attentie en persoonlijke aandacht kunnen gebruiken. Deze dag is ook een goede gelegenheid om als kerk in de wijk aanwezig te zijn.

Wij zoeken nog mensen die zaterdag 13 april rozen willen uitdelen en hierbij in gesprek gaan met onze buurtgenoten. In Zuid doen Fonteinkerk, Nieuwe Kerk, Martuskerk en de Bergkerk mee aan deze actie. Van 10.00 tot 11.00 gaan we in de Nieuwe Kerk de rozen inpakken en voorzien van een kaartje. Van 11.00 tot 12.30 uur gaan we de rozen uitdelen. De Bergkerk staat dit jaar bij de winkels aan de Utrechtseweg.

U kunt zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor de tweede keer verbinden de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) zich gezamenlijk aan een project van Kerk in Actie.
Na drie jaar het project Mwana Ukundwa (Geliefd Kind) in Rwanda te hebben ondersteund, is nu gekozen om twee jaar een project in Libanon en Jordanië te steunen. Kerken in deze landen geven hulp aan Syrische vluchtelingen.
Op zondag 3 februari is voor de eerste maal voor dit project gecollecteerd tijdens de kerkdiensten.
In deze nieuwsbrief staat dan ook vooral algemene informatie over het project om er in te komen. In volgende nieuwsbrieven zal meer op deelaspecten bij dit project worden ingegaan.

U kunt uw gift overmaken op het gironummer van de diaconie van de Bergkerk: NL77 INGB 0004 9582 44 onder vermelding van "PGA-project Syrische vluchtelingen in Libanon".

Meer informatie is te vinden op https://pkn-amersfoort.nl