NIEUWSBRIEF  22 maart 2020

Dienst zondag 22 maart 2020 – ds. J. van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed – Internetdienst.
We nodigen u uit om de vieringen digitaal mee te vieren via kerkdienst gemist.

De Bergkerk in Coronatijden
Naar aanleiding van de nieuwe, aangescherpte maatregelen van de overheid en de ervaring met de internetkerkdienst van zondag 15 maart, heeft het moderamen op 16 maart extra overleg gehad over de gevolgen voor de Bergkerk en is het volgende besloten:

 • Tot en met Pasen (12 april) zijn de kerkdiensten internetdiensten zonder kerkgangers. U wordt van harte uitgenodigd om de vieringen digitaal te beluisteren via kerkdienst gemist. (https://kerkdienstgemist.nl/stations/713/events).
 • Een link naar de orde van dienst wordt meegestuurd via de digitale Nieuwsbrief maar is ook te lezen op de website
https://www.bergkerk.nl/index.php/downloads/orde-van-dienst
 • Gebedsintenties of verzoeken om voorbede kunt u digitaal doorgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Tijdens de internetdienst zonder kerkgangers vinden geen collecten plaats. U wordt uitgenodigd om de collectegift over te maken op het bankrekeningnummer:
NL77 INGB 0004 9582 44 t.n.v. de diaconie Bergkerk Amersfoort onder vermelding van digitale collecteweek …
 • De bloemengroet krijgt een andere vorm: een kaart met afbeelding van bloemen en het gebruikelijke begeleidende kaartje worden toegezonden per post.
 • De wekelijkse nieuwsbrief verschijnt niet op papier, alleen digitaal, via e-mail of is te lezen op de website.
 • De kapel is op zondagmorgen niet open. Dit is een logisch gevolg van de keuze voor internetkerkdienst.
 • Het avondgebed op woensdagavond komt te vervallen.
 • De concerten van Muziek op de Berg gaan niet door.
 • In de stille week komen er voor de maandag, dinsdag en woensdagavond een drietal podcasts op de website, om toe te kunnen leven naar Pasen.
 • Spel en Spul vindt geen doorgang op de geplande datum van 18 april. De optie om Spel en Spul te verplaatsen naar september zal worden verkend.
Alle activiteiten in de Bergkerk (voorlopig t/m Pasen) kunnen geen doorgang vinden. We volgen hierin het beleid van de overheid. Het moderamen komt in deze periode wekelijks bij elkaar. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met een van de moderamenleden.

Wat kunnen we wel?
 • Alle pastorale medewerkers zijn gevraagd om via telefoon of post om te zien naar elkaar.
 • Laten we onderling aandacht hebben voor elkaar.
 • Laten we ook aandacht hebben voor de kinderen en jongeren thuis.
 • Komende weken zal de predikant elke woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur en elke donderdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur in zijn werkkamer in de kerk zijn, de kapel staat dan open voor wie individueel een moment van stilte zoekt en misschien een lichtje wil aansteken (uiteraard op gepaste afstand van elkaar).
 • Wilt u graag iemand spreken dan kunt u bellen met de predikant 06-83951074 of met het pastoraal meldpunt 06-19945139Even Napraten
Nu we elkaar na de dienst bij de koffie niet meer kunnen spreken, is het wellicht een mogelijkheid om per mail een korte reactie of belevenis te delen. Stuur uw korte reactie of belevenis op naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Elke week geven we enkele ontvangen reacties aan u door, als een 'digitaal' nagesprek bij de koffie.

Enkele reacties
Zo konden we het helemaal meevieren.
Ik voelde me hoewel op afstand toch nabij. Dat heb je goed weten te treffen.
We realiseerden ons ook opeens, dat we op de oude stoelen van de Bergkerk zaten te luisteren.....
 
Gisteren behoorden wij tot de gemeente die de dienst thuis meevierde. Na afloop merkten we dat de aandacht thuis zelfs beter was dan in de kerk. Meezingen is nog een aandachtspunt. Ook al omdat de dienst – op deze wijze – ons emotioneerde.
 
Ik heb me afgelopen zondag zeer verbonden met elkaar als gemeente gevoeld. Het was een troostrijke en bemoedigende dienst. Het was heel raar, maar ik moest denken aan de mensen in de oorlog, die allen luisterden naar radio Oranje, en dat dit enorm verbond met elkaar.
 
Het is een rare gewaarwording. Je zit in je huiskamer én je zit in de Bergkerk.
Ik heb me intens verbonden gevoeld gedurende de viering en het resoneert nog steeds.
Ik dank jullie dat jullie dit mogelijk maken en met een kleine groep zo’n intensiteit weten te bereiken.
Verwarmend voor hart en ziel.
 
Dank voor de mogelijkheid te luisteren naar de dienst.
Indien mogelijk zou je mij je preek/boodschap willen toesturen?
Als je het goed vindt wil ik deze printen en doorgeven aan degenen die niet de gelegenheid hadden mee te luisteren.
Misschien ook naar iemand die niet bij de Bergkerk hoort.
 
Bijzonder om door woorden, stem en uitleg verbondenheid geschonken te krijgen. Dank!

Muziek (op de Berg) Franz Liszt – Via Crucis
Het voor vandaag geplande concert vervalt, maar er is een film in aantocht.
U hoeft de indringende en verstillende muziek van Franz Liszt, vergezeld van de aanvankelijk te projecteren beelden van René Rosmolen niet te missen. Muziek op de Berg heeft een film in voorbereiding waarop de Via Crusis in z’n meest uitgeklede vorm is te zien en te beluisteren en waarbij de schilderijen van René Rosmolen, vergezeld van door hem zelf gelezen meditatieteksten zijn opgenomen. Zodra de film klaar is zetten we die online op onze Facebookpagina en op de website van de Bergkerk. Dat zal in de loop van week 13 het geval zijn. We houden u op de hoogte.

Initiatieven jeugd
Jeugdouderling Jacomijn van der Kooij en de leiding van Westhill hebben het initiatief genomen om elke zondag via digitale weg ook aandacht te hebben voor de kinderen thuis. Je kunt thuis palmpasenstokken maken of matzes eten of misschien een Paasbrood maken. Er is veel creativiteit en alle kinderen en hun ouders worden benaderd.

Komende eredienst zondag 29 maart 2020
10.30 uur: ds. S.de Vries. dienst van Schrift en Gebed. Internetdienst


Wegens het algemene belang tijdens deze coronacrisis sturen wij deze Nieuwsbrief naar alle bij ons bekende mailadressen. Als u geen prijs stelt op het ontvangen hiervan, verzoeken we u zich uit te schrijven (zie hieronder).

 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief voor woensdag 21.00 uur naar: nieuwsbrief@bergkerk.nl
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst:               Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist:      Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën:                 Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB  0000 5259 46 en/of 
                                   Bergkerk rek nr. NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën                   Diaconie: NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën                   St Amersfoortse Bergkapel: NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.:                Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat:  Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant:                   Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4613767)
Scribaat:                     Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)