NIEUWSBRIEF  17 mei 2020

Dienst zondag  17 mei 2020 – ds. J. van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed – Internetdienst.
We nodigen u uit om de viering digitaal mee te vieren via kerkdienst gemist. 
Volharden en samen Licht doorgevenWeaving Time’ Uit: animatie van Jasper Kuipers 2018 Bron: Artway.eu


Beste mensen,
Ondanks dat de besmettingen met het Coronavirus lijken af te nemen en maatregelen schoorvoetend versoepeld worden, kunnen we elkaar als Bergkerkers voorlopig nog niet bezoeken. Vanuit het pastoraat proberen jullie het contact met mensen vol te houden en elkaar te dragen in deze tijd. Zo willen we met elkaar gemeenschap van de Bergkerk zijn. Het is elkaar laten weten, via telefonisch contact, het sturen van kaartjes en het geven van praktische hulp dat we samen gemeenschap zijn; gemeenschap van Christus. We voegen de daad bij het Woord en zien naar elkaar om. Dit is belangrijker dan ooit, maar niet altijd makkelijk. Telefonisch contact is anders dan als je met elkaar van aangezicht tot aangezicht zit; je kunt elkaar niet even in de ogen kijken en niet dat bemoedigende gebaar delen, zoals anders.

Er is bij mensen, ook in onze gemeenschap, schrijnend verdriet en extra verwarring omdat er afscheid genomen moet worden van geliefden die de laatste tijd door quarantainemaatregelen niet bezocht mochten worden. Er is verdriet over het afscheid nemen waarin de troost van de brede familiekring, van vrienden en kerkgenoten niet direct ervaren kan worden. Deze dingen maken het verdriet rond het afscheid en het gemis groot. En er is onzekerheid voor mensen die niet weten of ze ooit weer normaal onder de mensen kunnen zijn omdat hun gezondheid zo zwak is dat iedere kans op besmetting vermeden moet worden. Zal het dan voor altijd anders zijn? We weten het niet, maar in die wereld zijn wij op dit moment de gemeenschap van de Bergkerk.

Op weg naar Pinksteren moest ik denken aan de eerste gemeenschap van Christenen die na de verwarring en ontzetting over Jezus’ dood en de verwondering over Zijn opstanding, met Zijn verhaal en boodschap verder gingen. In het Pinksterverhaal staat daarover dat zij op weg gingen met elkaar en ‘bleven volharden in de gemeenschap’ (Hand. 2: 42). Dat mag als een oproep zijn voor ons. Een voorbeeld van hen voor ons en een hart onder de riem! Laten we met elkaar blijven volharden in de gemeenschap. Elkaar vasthouden op afstand, luisterend oor zijn voor elkaar, elkaars handen en voeten zijn en elkaars stem horen of soms gewoon stil zijn met elkaar.
Vanuit dat volharden in de gemeenschap is door de Taakgroep Ouderen een Pinkstergroet verstuurd aan de mensen die normaal uitgenodigd worden voor de Seniorendag. Kinderen knutselen kaarten om te versturen en bieden jongeren van de Bergkerk aan om boodschappen te doen voor wie dat zelf niet of moeilijk kan. Goed om te weten en dit in de contacten, waar nodig aan te bieden!

Foekje Damstra Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meldpunt Pastoraat: Irene van ‘t Eind Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Internetkerkdiensten
De internetdiensten verheugen zich in een goede belangstelling. Via ‘kerkdienst gemist’ zijn daar cijfers over opgevraagd. Het aantal ingelogde computers op zondagmorgen als de dienst begint bedraagt gemiddeld een 120. Ervan uitgaande dat er veelal meerdere personen aan een computer luisteren, komen we tot een schatting van 180 luisteraars per dienst. Verheugend is ook dat er nauwelijks een daling optreedt in de loop van de maanden. We blijven dus luisteren.


Oproep
De nieuwsbrief van de Bergkerk wordt wekelijks digitaal verzonden aan een 200 Bergkerkadressen, dit zijn Bergkerkers die zich hebben opgegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. We weten dat er ook mensen zijn die geen internet hebben of geen informatie op de website kunnen opzoeken en toch graag op de hoogte blijven. Soms krijgen deze mensen een nieuwsbrief via een bezoekvrijwilliger. Wilt u eens nadenken of u iemand in uw omgeving kent voor wie dit geldt en die u een plezier doet met het bezorgen van een geprinte nieuwsbrief? Het is fijn als u de naam doorgeeft aan het pastoraat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)


Het sociale rendement van het vakantiegeld
De diaconieën van de Protestante Gemeente Amersfoort en de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord organiseren dit jaar voor de 17e keer de actie Vakantiegeld Delen. Vorig jaar hebben 169 adressen een bijdrage ontvangen voor in totaal € 62.725. De actie Vakantiegeld Delen is er voor iedereen met een laag inkomen die in Amersfoort woont, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voor deze mensen is een dagje uit of een kleine vakantie, financieel niet mogelijk. Op de lijst staan jaarlijks gezinnen met kinderen, maar ook alleenstaanden en ouderen. Dit jaar heeft de corona crisis juist deze groep financieel extra belast. De mogelijkheid om toch iets te kunnen doen in de vakantie betekent voor hen heel veel.
In mei krijgen veel mensen vakantiegeld en wat zou het mooi zijn als we van dit geld een beetje willen delen met mensen die zich geen vakantie-uitjes kunnen veroorloven. Met de actie Vakantiegeld Delen zorgen we dat vakantieplezier mogelijk wordt voor meer mensen!

De actie Vakantiegeld Delen wordt uitgevoerd in samenwerking met de wijkteams, de inloophuizen, Kwintes en de voedsel- en kledingbank.
U mag uw gift, graag voor 1 juli, overmaken op NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort o.v.v. Vakantiegeld Delen.
Meer informatie: Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 06 403 073 82


Even napraten
In gewone tijden is het gebruikelijk na de kerkdienst op zondagmorgen met elkaar een kop koffie te drinken en na te praten over de dienst of over zaken die de moeite waard zijn. Nu is dat vooralsnog niet mogelijk, maar reacties zijn er wel.

- Wat ben ik blij als het weer zondag is en ik de dienst vanuit de Bergkerk mee kan beluisteren. Vorige week was ik er trouwens bij als koster. Dat was fijn, om mee te maken en om te weten hoe het nu toegaat. Maar ik ben ook blij dat ik woensdagavond in de Kapel kan zijn.

- De dienst van vandaag heeft mij zeer geraakt. Ieder woord in gebed, lezing, verkondiging en lied kwamen binnen en gaven troost en bemoediging. Ook grote dank aan de musici van vandaag, juist op deze zondag cantate hielden zij met ons de lofzang gaande.

- Allereerst dank, heel véél dank voor je woorden van vanmorgen. En dan bedoel ik echt àlle woorden die gesproken zijn. Ik voelde mij opnieuw weer 'thuis', heb de wiekslag van die Vleugels weer ervaren en ik verzeker je: dat deed mij zeer goed! 


Muziek op de Berg op YouTube
Hoewel er vooralsnog geen concerten in de Bergkerk kunnen worden gehouden, wordt er toch, zij het achter gesloten deuren, heel wat gemusiceerd. Zo is cantor Cees-Willem van Vliet bezig met een integrale opname van het harmoniumwerk van Charles Tournemire, op het prachtige Debain harmonium uit 1882.
Op het YouTube kanaal van Muziek op de Berg delen we graag enkele opnames, voorzien van verwante schilderkunst. In de komende tijd hopen we meer video's te delen om zo steeds iets van ons te laten horen. U kunt het kanaal vinden door op deze link te klikken: https://www.youtube.com/channel/UCJXV5SsRJDD2HrfxHXaCCTg
Als u zich op het kanaal abonneert, blijft u automatisch op de hoogte van nieuw geplaatste of gedeelde films. Intussen denken we na of het mogelijk is om u, in veilige omstandigheden, op een of andere manier weer 'live' te kunnen verwelkomen. We houden u op de hoogte!
Werkgroep Muziek in de Bergkerk
www.facebook.com/muziekopdeberg


Koffieleuten, maar dan online!
Het eerste filmpje Koffieleuten is klaar.
Gesprek met Gertjan Schutte en Joanne van Rossum
Filmpje 1: Gertjan en Joanne https://www.youtube.com/watch?v=d2WTD0MQ8wg&feature=youtu.be
Productie: Stijn van der Woude (predikant in opleiding)


Diaconale collectes en internetdiensten
De afgelopen maanden zijn de gewone kerkdiensten vervangen door internetdiensten die door veel gemeenteleden worden meegevierd en gewaardeerd. De afgelopen weken werd de diaconie van de Bergkerk verblijd met een groot aantal giften voor de diaconale collectes.

Hartelijk dank hiervoor! Het is hartverwarmend dat we ook op deze manier elkaar en anderen in deze bijzondere tijd nabij kunnen zijn. We hopen de komende tijd weer op uw steun te kunnen rekenen.
Gemeenteleden die liever niet elke week een bedrag overmaken, kunnen dat bijvoorbeeld één keer per maand doen. Als u bij de omschrijving de betreffende maand en ‘verdelen’ vermeldt, zal de diaconie de gift gelijk verdelen over de verschillende diaconale doelen.
Het bankrekeningnummer van de Bergkerk is NL77 INGB 0004 9582 44.


Open kapel
Komende weken zal de predikant elke woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur en elke donderdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur in zijn werkkamer in de kerk zijn. De kapel staat dan open voor wie individueel een moment van stilte zoekt en misschien een lichtje wil aansteken. (Uiteraard op gepaste afstand van elkaar.)


Voorbede in de zondagse kerkdienst
Gebedsintenties of verzoeken om voorbeden kunt u digitaal doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de predikant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Sint-Joriskerk als schuilplaats
Tot 1 juni a.s. biedt de Sint-Joriskerk ruimte voor bezinning en het opsteken van een kaarsje:
  • alle zaterdagen van 12 tot 16 uur
  • alle zondagen van 14 – 17 uur.
De RIVM richtlijnen graag in acht nemen.


Herdenking Willem Vogel
Op 2 mei zou kerkmusicus en componist Willem Vogel 100 jaar oud zijn geworden. De herdenking die op die dag stond gepland, kon niet doorgaan.
Voor een digitale herdenking zal in mei dagelijks een bericht over zijn werk en leven op facebook en de website worden geplaatst door Christiaan Winter. Deze “Vogelpost” is te vinden op:
www.stichtingcantoraat.nl
“Volg Willem Vogel in de maand mei op zijn weg langs melodieën, motetten, koren en kerken”.


Komende erediensten
donderdag 21 mei 2020 – 9.30 uur - Hemelvaart – ds. J. van Baardwijk, internetdienst.
zondag 24 mei 2020 – 10.30 uur - ds. D. van Loo, internetdienst.
 
 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@bergkerk.nl  bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 21.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst:               Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist:      Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën:                 Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB  0000 5259 46 en/of 
                                   Bergkerk rek nr. NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën                   Diaconie: NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën                   St Amersfoortse Bergkapel: NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.:                Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat:  Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant:                   Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat:                     Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website::                    www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk