NIEUWSBRIEF  24 mei 2020

Dienst zondag  24 mei 2020 – ds. D. van Loo
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed – Internetdienst.
We nodigen u uit om de viering digitaal mee te vieren via kerkdienst gemist.


Vieringen in de anderhalve-meter samenleving
Bericht 24 mei en 31 mei.
Vanaf 1 juni 2020 mogen kerkdiensten gehouden worden met maximaal 30 mensen, exclusief degenen die een taak hebben te vervullen. De 1,5 meter norm is onverkort geldig; huisgenoten mogen bij elkaar zitten. In de kerkenraadsvergadering van 20 mei jl. is een voorstel van de kerkrentmeesters en de predikant besproken en is het volgende besloten:
  • Op de zondagen 7, 14, 21 en 28 juni zullen erediensten in de Bergkerk worden gehouden met maximaal 30 gemeenteleden.
  • Omdat we met deze diensten willen exploreren wat het betekent om met de 1,5 meter norm de liturgie te vieren, worden die gemeenteleden (met partners) uitgenodigd, die op één van de zondagen voor een bepaalde taak al waren ingeroosterd (ouderlingen, diakenen, koster, collectanten, zij die welkom heten, geluidstechnici, zangers, autodienst, oppasdienst, begeleiders kindernevendienst, R15, koffieschenkers). Het zijn dus geen vrij toegankelijke diensten.
  • Op zondag 28 juni is er een Godly play viering in de kapel met alleen de kinderen en de leiding. De ouders zijn dan welkom in de viering in de kerkzaal. Aanmelden is gewenst.
  • De internetdiensten vanuit de Bergkerk gaan in de maand juni gewoon door.
  • Er zal geen autodienst zijn.
  • De bloemendienst met echte bloemen, die na de dienst worden weggebracht naar een gemeentelid, wordt hervat in de kerkdiensten in juni, te beginnen met 7 juni.

Scribaat, Martha Beuckens

Meldpunt Pastoraat: Irene van ‘t Eind Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Internetkerkdiensten
De internetdiensten verheugen zich in een goede belangstelling. Via ‘kerkdienst gemist’ zijn daar cijfers over opgevraagd. Het aantal ingelogde computers op zondagmorgen als de dienst begint bedraagt gemiddeld een 120. Ervan uitgaande dat er veelal meerdere personen aan een computer luisteren, komen we tot een schatting van 180 luisteraars per dienst. Verheugend is ook dat er nauwelijks een daling optreedt in de loop van de maanden. We blijven dus luisteren.


Oproep
De nieuwsbrief van de Bergkerk wordt wekelijks digitaal verzonden aan een 200 Bergkerkadressen, dit zijn Bergkerkers die zich hebben opgegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. We weten dat er ook mensen zijn die geen internet hebben of geen informatie op de website kunnen opzoeken en toch graag op de hoogte blijven. Soms krijgen deze mensen een nieuwsbrief via een bezoekvrijwilliger. Wilt u eens nadenken of u iemand in uw omgeving kent voor wie dit geldt en die u een plezier doet met het bezorgen van een geprinte nieuwsbrief? Het is fijn als u de naam doorgeeft aan het pastoraat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Het sociale rendement van het vakantiegeld
De diaconieën van de Protestante Gemeente Amersfoort en de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord organiseren dit jaar voor de 17e keer de actie Vakantiegeld Delen. Vorig jaar hebben 169 adressen een bijdrage ontvangen voor in totaal € 62.725. De actie Vakantiegeld Delen is er voor iedereen met een laag inkomen die in Amersfoort woont, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voor deze mensen is een dagje uit of een kleine vakantie, financieel niet mogelijk. Op de lijst staan jaarlijks gezinnen met kinderen, maar ook alleenstaanden en ouderen. Dit jaar heeft de corona crisis juist deze groep financieel extra belast. De mogelijkheid om toch iets te kunnen doen in de vakantie betekent voor hen heel veel.
In mei krijgen veel mensen vakantiegeld en wat zou het mooi zijn als we van dit geld een beetje willen delen met mensen die zich geen vakantie-uitjes kunnen veroorloven. Met de actie Vakantiegeld Delen zorgen we dat vakantieplezier mogelijk wordt voor meer mensen!


De actie Vakantiegeld Delen wordt uitgevoerd in samenwerking met de wijkteams, de inloophuizen, Kwintes en de voedsel- en kledingbank.
U mag uw gift, graag voor 1 juli, overmaken op NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort o.v.v. Vakantiegeld Delen.
Meer informatie: Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 06 403 073 82


Even napraten
In gewone tijden is het gebruikelijk na de kerkdienst op zondag met elkaar een kop koffie te drinken en na te praten over de dienst of over zaken die van belang zijn. Nu is dat vooralsnog niet mogelijk, maar een reactie op de internetdienst van 17 mei is er wel.


‘Wat een hartverwarmende dienst, met dank aan met name Stijn voor zijn prachtige woorden en gedachten over gebed, bidden, spreken met God, zwijgen met God, luisteren naar jezelf. Dank daarvoor. Ondanks afstand voelde het dichtbij’.


Ouder-Kind viering thema ‘de Schepping’
Aan de ouders van de Ouder-kind vieringen en de Westhill is het materiaal voor de ouder-kind viering op 17 mei toegestuurd. Het leek ons interessant voor andere gemeenteleden om hiervan kennis te nemen. Het thema is ‘de Schepping’.
Er is voor dit verhaal gekozen omdat het een link heeft met één van de 10 geboden, het onderwerp van de kerkdienst deze week: Eer de sabbat, de zevende dag van de schepping. Stijn heeft een korte inleiding op het verhaal ingesproken. Stijn zit tijdens deze inleiding bij de materialen van het Godly Play verhaal over de tien geboden. Sommige kinderen herkennen dit misschien omdat dit verhaal al een keer is verteld tijdens een andere ouder-en-kind viering.


Jullie kunnen de inleiding van Stijn bekijken via deze link: https://youtu.be/xNf7VsadQ-g.
Het verhaal van deze viering, dat verteld wordt door Susanne, is het verhaal van de schepping. jullie kunnen het verhaal samen bekijken via de volgende link: https://youtu.be/hJz6w3Q-U-c.
Bij de filmpjes horen een instructie met tips over het inrichten van een ouder-kind viering en vragen voor een gesprek naar aanleiding van het verhaal over de schepping.


Dank
Ik mocht afgelopen zondag mijn verjaardag vieren, op gepaste afstand, toch een klein feestje met de kinderen. Klein maar fijn.
Hartelijk dank voor alle feestelijke wensen, kaartjes, mailtjes, gevulde enveloppen, bloemen en taart... Ik raak wat verlegen van al die warme woorden, heerlijk om te mogen ontvangen.
Heel hartelijk dank!

Het 'nieuwe normaal', wat zou dat nou toch betekenen? Hetzelfde maar dan anders. Met een glimlach moest ik denken aan een gedichtje van Joke van Leeuwen, ik kwam het laatst weer eens tegen en geef het u door.

Ik had drie beestjes,
drie beestjes van steen.
Een vogeltje.
Een veulentje.
Een varkentje.
Ze zijn gevallen.
Ze braken stuk.
Ik heb ze gelijmd.
’t Is bijna gelukt.

Ik heb drie beestjes,
drie beestjes van steen.
Een volentje.
Een veukentje.
Een vargeltje.

Joke van Leeuwen
Uit: ‘O zo heppie en andere versjes’, Amsterdam, 2000

Jan van Baardwijk


Muziek op de Berg op YouTube
Hoewel er vooralsnog geen concerten in de Bergkerk kunnen worden gehouden, wordt er toch, zij het achter gesloten deuren, heel wat gemusiceerd. Cantor Cees-Willem van Vliet is bezig met een integrale opname van het harmoniumwerk van Charles Tournemire, op het prachtige Debain harmonium uit 1882.
Op het YouTube kanaal van Muziek op de Berg delen we graag enkele opnames, voorzien van verwante schilderkunst. In de komende tijd hopen we meer video's te delen om zo steeds iets van ons te laten horen. U kunt het kanaal vinden door op deze link te klikken: https://www.youtube.com/channel/UCJXV5SsRJDD2HrfxHXaCCTg
Als u zich op het kanaal abonneert, blijft u automatisch op de hoogte van nieuw geplaatste of gedeelde films. Intussen denken we na of het mogelijk is om u, in veilige omstandigheden, op een of andere manier weer 'live' te kunnen verwelkomen. We houden u op de hoogte!
Werkgroep Muziek in de Bergkerk
www.facebook.com/muziekopdeberg

Koffieleuten, maar dan online!
Het tweede filmpje Koffieleuten is klaar.
Gesprek met Gijs Peter Post
Filmpje 2: Gijs Peter https://www.youtube.com/watch?v=cKm_XU-3e1M&feature=youtu.be
Productie: Stijn van der Woude (predikant in opleiding).


Diaconale collectes en internetdiensten
De afgelopen maanden zijn de gewone kerkdiensten vervangen door internetdiensten die door veel gemeenteleden worden meegevierd en gewaardeerd. De afgelopen weken werd de diaconie van de Bergkerk verblijd met een groot aantal giften voor de diaconale collectes.

Hartelijk dank hiervoor! Het is hartverwarmend dat we ook op deze manier elkaar en anderen in deze bijzondere tijd nabij kunnen zijn. We hopen de komende tijd weer op uw steun te kunnen rekenen.
Gemeenteleden die liever niet elke week een bedrag overmaken, kunnen dat bijvoorbeeld één keer per maand doen. Als u bij de omschrijving de betreffende maand en ‘verdelen’ vermeldt, zal de diaconie de gift gelijk verdelen over de verschillende diaconale doelen.
Het bankrekeningnummer van de Bergkerk is NL77 INGB 0004 9582 44.


Open kapel
Komende weken zal de predikant elke woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur en elke donderdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur in zijn werkkamer in de kerk zijn. De kapel staat dan open voor wie individueel een moment van stilte zoekt en misschien een lichtje wil aansteken. (Uiteraard op gepaste afstand van elkaar.)


Voorbede in de zondagse kerkdienst
Gebedsintenties of verzoeken om voorbeden kunt u digitaal doorgeven aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de predikant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sint-Joriskerk als schuilplaats
Tot 1 juni a.s. biedt de Sint-Joriskerk ruimte voor bezinning en het opsteken van een kaarsje:
  • alle zaterdagen van 12 tot 16 uur
  • alle zondagen van 14 – 17 uur.
De RIVM richtlijnen graag in acht nemen.


Herdenking Willem Vogel
Op 2 mei zou kerkmusicus en componist Willem Vogel 100 jaar oud zijn geworden. De herdenking die op die dag stond gepland, kon niet doorgaan.
Voor een digitale herdenking zal in mei dagelijks een bericht over zijn werk en leven op facebook en de website worden geplaatst door Christiaan Winter. Deze “Vogelpost” is te vinden op:
www.stichtingcantoraat.nl
“Volg Willem Vogel in de maand mei op zijn weg langs melodieën, motetten, koren en kerken”.


Komende eredienst
zondag 31 mei 2020 – 10.30 uur – ds. J. van Baardwijk
 
 
Facebook
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@bergkerk.nl  bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 21.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst:               Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist:      Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën:                 Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB  0000 5259 46 en/of 
                                   Bergkerk rek nr. NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën                   Diaconie: NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën                   St Amersfoortse Bergkapel: NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.:                Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat:  Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant:                   Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat:                     Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website::                    www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk