De kapeldiensten zijn inmiddels ook weer opgestart. De kapel is prachtig en heeft een eigen sfeer, verstild en gekleurd door het binnenvallende ochtendlicht van de mooie 'Taizé ramen'. Nu de regels wat meer ruimte geven, is het fijn dat we ook weer gebruik kunnen gaan maken van de kapel. Het zijn geconcentreerde en verstilde vieringen van Schrift en Tafel op de vroege zondagochtend.

Bij de herstart van de kapeldiensten hebben we besloten om de aanvangstijd met een half uur te vervroegen van 9.30 naar 9.00 uur. In de praktijk bleek dat er te weinig tijd was tussen de kapeldienst en de dienst van 10.30 uur. Vooral voor de voorganger is het noodzakelijk om even wat tijd te hebben tussen de 2 diensten. We realiseren ons dat een half uurtje vroeger op zondagmorgen wel even wennen zal zijn. Dat zal wisselend worden ervaren. De kerkenraad heeft besloten om over 3 maanden te evalueren, we zijn benieuwd naar uw bevindingen.

Woensdagavond 1 september is na de zomerbreak het wekelijkse woensdagavondgebed in de kapel van de Bergkerk weer begonnen. Even voor half acht luidt de klok, in de kapel staan de stoelen in een kring op voldoende afstand van elkaar.  Er is ruimte voor max. 15 mensen. We zingen en bidden een psalm en er is een korte lezing volgens het dagelijks leesrooster van de oecumenische gemeenschap in Taizé. Er is stilte om te overdenken en er worden voorbeden gezegd. Er klinken namen van zieken uit onze gemeenschap. Een intiem moment. Na de zegenbede gaan we in stilte en tot rust gekomen uiteen en vervolgen onze weg. U bent hartelijk welkom in de kapel voor de vespers, elke woensdagavond om 19.30 uur.

U kunt opnames van onze diensten terugluisteren via de website van Kerkdienstgemist. De opnames van de Bergkerk zijn terug te vinden op onze eigen pagina binnen kerkdienstgemist.nl.

Hierbij kunt u de Orde van Dienst gebruiken die is te vinden op de pagina Orde van dienst, deze is gedurende een aantal weken beschikbaar.

Wilt u de recente preken nog eens rustig nalezen, kijk dan op de aparte pagina Recente preken.

De Orde van Dienst voor de komende dienst is te vinden op de pagina Orde van dienst.

Rond de feestdagen Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart worden er in de Bergkerk speciale diensten georganiseerd. Meer hierover vindt u in de agenda op deze website.

Voor een doopdienst, een huwelijksviering, het vragen van een zegen op een belangrijk moment in het leven, gedenkdagen of uitvaartdiensten kunt u contact opnemen met de predikant of met de scriba van de kerkenraad.