Het avondgebed is een wekelijks moment van inkeer en verstilling. Afhankelijk van de periode van het kerkelijk jaar wordt er een lofzang gezongen. De psalmen worden onberijmd gezongen uit de bundel ‘Voor de liefste een lofzang – de psalmen uit de Naardense Bijbel’. Voor de lezingen wordt gebruik gemaakt van het rooster van Taizé. Het avondgebed biedt een moment van stilte om te mediteren en te overdenken. In de voorbeden klinken de namen van gemeenteleden die door ziekte of andere omstandigheden onze bijzondere aandacht nodig hebben. Na de zegenbede gaan we in stilte uiteen en vervolgen onze weg.

In de maanden juli en augustus komt het avondgebed te vervallen.

Avondgebed in Coronatijd

Met ingang van woensdag na Pasen (7 april 2021) zullen we het avondgebed weer vieren zoals najaar 2020. Dus iedere woensdag om 19.30 uur in de kapel. Tegelijk stoppen we met de wekelijkse orde van dienst in pdf-vorm. Voorlopig gaan we uit van een maximum aantal deelnemers van 15 personen. We zullen nog enige tijd niet kunnen zingen, maar op het orgel zal wel de lofzang van Maria gespeeld worden.