U kunt de vieringen digitaal meevieren via  www.kerkdienstgemist.nl.

Tip: Als u bij kerkdienst gemist alleen geluid of alleen beeld krijgt, sluit dan het venster en probeer het even later nogmaals

 

Zondag 26 maart, Judica, ‘Doe mij recht o God.’ (Ps.43), 5e van de 40-dagen.
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Tafel
Evangelielezing Johannes 11,1-44.
Voor de kinderen is er kindernevendienst.

orde van dienst

Zondag 2 april, Palm-passie, 6e van de 40-dagen.
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Gebed
Job Passie.
15.30 uur Vertelconcert gebaseerd op ‘Drie roden rozen’ van Abel Herzberg en ‘Job op Schokland’ van Henk van Ulsen.

Stille Week.
Maandag 3 april , dinsdag 4 april en woensdagavond 5 april om 19.30 uur. Vesper in de kapel van de Bergkerk, een moment van stilte, gebed, meditatie in de Goede Week of Stille Week.

Witte Donderdag, 6 april, 17.00 uur viering van de paasmaaltijd met de kinderen en hun ouders. We delen matses en druivensap en vieren samen met de kinderen het avondmaal.

Witte Donderdag, 19.30 uur We gedenken het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen aan de vooravond van zijn lijden heeft gevierd. We vieren deze avond het avondmaal met matses, ongedesemd brood.

Goede Vrijdag, 7 april, Kruispasen, 19.30 uur. Op Goede Vrijdag gedenken wij dat Jezus “heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle”. Stilstaan bij het duister in de wereld en het duister in onszelf.

Paaswake, 8 april, 22.00 uur. In stilte komt de gemeente bijeen in een verduisterde kerk, om te gedenken dat het licht van Pasen de duisternis zal overwinnen. Het licht van Christus!

Paasmorgen, 9 april, 10.30 uur, feest van opstanding van de Heer Jezus Christus. Een vrolijke paasmorgendienst samen met de kinderen.