We nodigen u uit om de vieringen digitaal mee te vieren via kerkdienstgemist.nl.

Ook al komen we als gemeente niet fysiek bij elkaar, diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we toch graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het hieronder vermelde rekeningnummer. U kunt ook een bedrag overmaken voor een aantal zondagen tegelijk, gelieve daarbij te vermelden welke dagen dit betreft.

U kunt gebruik maken van een betaalverzoek of QR-code om geld over te maken via de Tikkie-app. Klik dan hier.
Naast het overmaken van collectes via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer
NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort, onder vermelding van de collectedatum en de wijkgemeente (Bergkerk). De collectes worden 50/50 verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders vermeldt.

 

Zondag 11 april, ds S. de Vries
10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (online en max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

orde van dienst

Zondag 18 april, ds J. van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed (online en max. 30 kerkgangers, aanmelden via website)

Zondag 25 april, ds J. van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel

Zondag 2 mei, ds J. van Baardwijk
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed

Zondag 9 mei, ds H. Rijken
10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel