Zondag 24 november, ds. J. van Baardwijk (Voleinding)
09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel
orde van dienst

Zondag 1 december, ds. J. van Baardwijk (1e Advent)
09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed