MUZIEK OP DE BERG

Muziek op de Berg is de maandelijkse serie vieringen en concerten vanuit de zondagse liturgie met het oog op een breed publiek uit wijk, stad en regio. 

Klik hier voor actuele informatie over de concertserie ‘Muziek op de Berg’. U vindt ons ook op www.facebook.com/muziekopdeberg

WERKGROEP KERKMUZIEK BERGKERK

De concerten op de Bergkerk en de andere muzikale activiteiten in en rond de liturgie worden gecoördineerd en ondersteund door de Werkgroep Kerkmuziek Bergkerk die valt onder de Stichting Amersfoortse Bergkapel. Als u de kerkmuziek in de Bergkerk wilt ondersteunen kan dat door een (aftrekbare) gift over te maken op rekeningnummer NL 61 INGB 0008 7513 29 t.n.v. SABK Commissie Kerkmuziek. Wij zijn u bij voorbaat zeer erkentelijk!

 

Het zingen en spelen in de liturgie wordt geïnitieerd en gedragen door de cantor-organist van de Bergkerk, Cees-Willem van Vliet. Hij studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium van Utrecht en naderhand nog koordirectie, sociaal-artistieke muziekpraktijk en klavecimbel aan het conservatorium van Antwerpen. Voorts studeerde hij enige jaren theologie en heeft hij jarenlang als kerkmusicus gewerkt in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Naast zijn werk in de Bergkerk is hij cantor-organist in de stadskerk ‘Amersfoortse Zwaan’, heeft hij een drukke dirigeer- en concertpraktijk en hij is redactielid van het tijdschrift ‘Muziek & Liturgie’. Voor informatie, zie www.cwvanvliet.nl