In de vieringen is er een belangrijke plaats voor muziek. Het musiceren wordt gedragen en geïnitieerd door de cantor-organist. De gemeente kent een eigen cantorij. Op enkele zondagen en op de feestdagen wordt bovendien door gemeenteleden, die een instrument bespelen, een muzikale bijdrage geboden.

Antwoordpsalmen en voorzangers

Met de komst van het nieuwe Liedboek en de opname daarin van onberijmde psalmen, hebben we ook in de liturgie van de Bergkerk het oude gebruik van de antwoordpsalm weer nieuw leven in geblazen. Het gaat om de psalm die is opgenomen tussen de lezing van het Oude Testament (soms de brieven) en het Evangelie. Deze psalm is eigenlijk zelf een lezing. Een cantor, of de cantorij, reciteert de verzen, liefst dus vanaf de lezenaar. De gemeente ‘antwoordt’ met een refrein, vandaar de naam. De psalm verbindt de beide lezingen met elkaar, het refrein geeft richting aan het verstaan van de lezingen als geheel. Omdat de psalmen tegelijkertijd ook gebeden zijn, komt het biddende karakter van de Dienst van Schrift beter in beeld.

Er is een groep van 8 gemeenteleden geformeerd die bij toerbeurt het zingen van de antwoordpsalmen op zich zullen nemen. Zo kunnen de psalmen altijd klinken, gezongen vanaf de lezenaar, als een van de lezingen. Deze ‘cantores’ worden door de cantor-organist aangestuurd en ondersteund in hun taak. In diensten waarin de cantorij zingt zal de cantor zelf de zang verzorgen, of klinken psalmen in zettingen voor meerstemmig koor. Als het Liedboek niet over de benodigde psalm beschikt, kiezen we een psalm uit het ‘Abdijboek’, in de loop der jaren gemaakt door de Intermonasteriële Werkgroep voor Volkstaal Liturgie (op uw liturgieblad afgekort als IWVL). De vertalingen van die psalmen zijn steeds van Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde. In de kapeldiensten worden deze psalmen standaard gebruikt. Als u nadere informatie wilt, of zelf ook als voorzanger / cantor mee zou willen doen, wend u dan gerust tot de predikant of cantor-organist.

Nadere informatie

Voor nadere informatie of wilt u meedoen met de cantorij, neemt u contact op met de cantor-organist Cees-Willem van Vliet of met Henk Ruitenbeek, emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.