De Bergkerk

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bergkerk is onderdeel van de Protestante gemeente Amersfoort (PGA)

Lees meer...

Komende Erediensten

U kunt de vieringen digitaal meevieren via  www.kerkdienstgemist.nl.

Tip: Als u bij kerkdienst gemist alleen geluid of alleen beeld krijgt, sluit dan het venster en probeer het even later nogmaals.

Diaconale collectes en internetdiensten

 

Zondag 22 mei, 6e van Pasen.

9.00 uur Dienst van Schrift en Tafel,
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed
Evangelielezing Johannes 14,23-29. Voorganger ds Jan van Baardwijk

orde van dienst

Donderdag 26 mei, Hemelvaart, Veertigste dag na Pasen
Hemelvaart, feest van de troonsbestijging van Christus.
9.30 uur dienst van Schrift en Tafel . Voorganger ds Jan van Baardwijk

orde van dienst

Zondag 29 mei, 7e van Pasen.
10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel
Lezing uit Ruth 1. Voorganger is ds André Fox
Dienst in de kapel vervalt deze zondag

Zondag 5 juni, Pinksteren Vijftigste Paasdag
Feest van ‘ruach’ adem, wind. “Uw adem vernieuwt het gezicht van de aarde” (Ps.104).
10 uur Dienst van Schift en Gebed . Voorganger Ds Jan van Baardwijk