Onder de titel ‘Welke weg...’ exposeert Suze Termaat (www.suzetermaat.nl) van 14 juni tot 1 september in de kerk- en gemeentezaal van de Bergkerk: Dr. A. Kuijperlaan 2 te Amersfoort. Zondag na de dienst vanaf 11.30 of na telefonische afspraak: 033-4617917.

Suze is begonnen als traditioneel quilter waarbij ze zich na een aantal jaren begon te interesseren voor allerlei soorten stoffen, materialen en technieken. Na een groot aantal verdiepingscursussen en de 2-jarige opleiding Textile Art aan de DIYtextile school in Amsterdam is ze zich gaan toeleggen op een abstracte weergave van een beeld. Haar uitwerking is abstract en intuïtief.

In haar textielwerk verwerkt Suze allerlei stoffen en materialen. Alle stoffen worden door haar zelf geverfd met behulp van verschillende technieken. Daarna wordt het werk opgebouwd in lagen waarbij ook de stoffen gemanipuleerd worden door verhitten met behulp van en soldeerbout of een heatgun. Zo ontstaat gelaagdheid en diepte in brede zin.

zondag 16 juni om 18.00 uur

De wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort vieren op de zondag van de ‘Drie-eenheid’ samen de eredienst.
De Protestantse Gemeente Amersfoort is een veelkleurig mozaïek van 10 wijkgemeenten en één pioniersplek. Elke wijkgemeente legt eigen accenten, vanuit een herkenbare identiteit. Tegelijk is het ook goed om als gemeente onze verbondenheid te vieren.

Van de eerste christelijke gemeenten wordt gezegd: ‘ze waren eendrachtig bijeen, braken het brood en lazen samen de Schrift’. De gezamenlijke dienst begint dan ook met een eenvoudige agapè maaltijd, waarin de onderlinge verbondenheid tot uiting komt, we eten een broodje en ontmoeten elkaar. De dienst wordt voorgezet rond de Heilige Schrift, het evangelie van de broodvermeningvuldiging uit Johannes 6 staat centraal. 

De dienst valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de PGA. Dienstdoende voorgangers zijn: ds. J. van Baardwijk, ds. W.J. Dekker en ds. M.D. van Loo.

Zondag 16 juni, 18.00 uur in de Sint Joriskerk.

U bent allen hartelijk welkom!

12 mei vierden we het 40-jarig jubileum van beheerder van de Bergkerk Ronald Buijk

Een mijlpaal die na de zomer zal worden gevolgd door zijn pensionering.

Hierbij een foto-impressie:

Subcategorieën

overzicht van de diaconale activiteiten