Op zondag 28 april en zondag 30 juni 2019 wordt gecollecteerd voor de Taakgroep Ouderen. De Taakgroep verzorgt onder meer de kerstattentie en organiseert jaarlijks de zeer gewaarde seniorendag in onze wijkgemeente. Daarvoor kan de Taakgroep uw financiële bijdrage goed gebruiken.  Bent op de genoemde zondagen niet aanwezig maar wilt u het nuttige werk van de Taakgroep Ouderen wel financieel ondersteunen? In dat geval kunt u een gift overmaken op de rekening van de Diakonie Bergkerk (NL77 INGB 0004 9582 44). De diaconie zorgt er voor dat het geld op de goede plek terecht komt. Van harte aanbevolen!