NIEUWSBRIEF 14 april 2019
 
Diensten zondag 14 april 2019
09.30 uur  dienst van Schrift en Tafel, ds. J. van Baardwijk
10.30 uur  dienst van Schrift en Gebed, ds. J. van Baardwijk
 
Diensten in de Stille Week
Van 18 tot en met 21 april zijn er diensten in de Bergkerk. Achteraan deze Nieuwsbrief vindt u het overzicht.
 
Paasbroden
Dit jaar kunnen overheerlijke paasbroden van een warme bakker worden besteld. De broden kosten € 6,00 per stuk en de opbrengst komt ten goede aan het project Syrische vluchtelingen in Libanon. De komende weken zal er een intekenlijst liggen waar u de broden kunt bestellen.
De broden kunnen op zaterdag 20 april in de ochtend van 10 tot 12 uur worden opgehaald en betaald in de Bergkerk.
 
Paasmusical MIRJAM 21 april
Op Paasmorgen 21 april wordt in de Bergkerk in de dienst van 10.30 uur de musical Mirjam uitgevoerd. Deze musical is in 1982 geschreven voor ‘Rond de 15-jarigen’ door Ajé Boschhuizen en Ronald Buijk. Het verhaal gaat over de uittocht van Egypte, de doortocht door de Jordaan en de intocht in het Beloofde Land. De musical is nu bewerkt voor de iets oudere jeugd dan 15 jaar. Jan Timmer heeft de teksten aangepast aan de huidige tijd.
 
Jubileum en afscheid Ronald Buijk
Onze beheerder, Ronald Buijk, is op 1 mei aanstaande 40 jaar in dienst van de Bergkerk. Na de zomer gaat Ronald definitief met pensioen en begint een nieuwe beheerder in de Bergkerk met de werkzaamheden. De dienst van zondag 12 mei a.s. staat in het teken van Ronalds jubileum en zijn naderende afscheid. Na de dienst wordt hem een receptie aangeboden, waarvoor ook de externe contacten van Ronald worden uitgenodigd.
Als gemeente willen wij hem een gezamenlijk cadeau aanbieden als dank voor alles wat Ronald voor de Bergkerk heeft betekend.
Als u daaraan wilt bijdragen, kunt u geld overmaken op rekeningnummer NL09RABO0342044397
t.n.v. A. van Eck, onder vermelding van ‘jubileum Ronald’.


Bezinningsmiddag zaterdag 18 mei, Ontmoetingskerk Amersfoor-Vathorst
Dit jaar bestaat de Amersfoortse Raad van Kerken 50 jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum wil de Raad een bezinning aanslingeren. Is na vijf eeuwen scheiding van de kerken van Rome en de Reformatie hereniging mogelijk? Die vraag staat centraal op de middag die op zaterdag 18 mei gehouden wordt in de Ontmoetingskerk in Amersfoort-Vathorst.
Dr. Arjan Plaisier (prot.), predikant en voormalig scriba van de PKN, houdt een korte lezing met als titel ‘Luther zou niet uit de R.K. Kerk van vandaag zijn gestapt’. Een tweede, eveneens korte lezing, van prof. dr. Marcel Poorthuis (R.K. theoloog), hoogleraar interreligieuze dialoog aan Tilburg University, is getiteld ‘Toenadering vanuit eigen kracht’. De discussie tussen de sprekers en met de aanwezigen wordt ongetwijfeld spannend en wordt geleid door dr. Bert de Leede. 
Verder op het programma: een creatief muzikale blik op de oecumene door Jelle Koolstra en muziek/zang uit verschillende kerktradities.
Inloop vanaf 13.30 uur, afsluiting om 16.30 uur met een hapje en drankje. De toegang is gratis; iedereen is welkom, vooral ook parochie- en gemeenteleden.
 
Renovatie orgel Bergkerk
Sinds medio 2018 zijn voorbereidingen getroffen om het Van Vulpen orgel in de Bergkerk te renoveren. Een kleine commissie is gevormd, bestaande uit Cees-Willem van Vliet, Paul Rijksen en Pieter Spits. De commissie heeft zich laten adviseren door Cees van der Poel als onafhankelijk deskundige. Na een grondig onderzoek heeft hij een rapport opgesteld dat de basis vormde voor drie offerte-aanvragen. Besloten is met de oorspronkelijke orgelbouwer, Van Vulpen uit Utrecht, verder te gaan. Nadere besprekingen hebben geleid tot een bijstelling van de offerte die uit twee delen bestaat: de noodzakelijke werkzaamheden (raming € 40.000) en een aantal stelposten (raming € 20.000). De meest omvangrijke variant komt dus uit op € 60.000.
Voor de financiering zullen verschillende bronnen worden aangeboord. In de begroting van de Bergkerk 2019 is een bedrag van € 10.000 opgenomen, daarnaast worden fondsen aangeschreven en een gedeelte van de opbrengst van Spel&Spul is bestemd voor het orgel. Dat was in 2017 eveneens het geval.
De wijkkerkenraad heeft in maart op voorstel van de wijkkerkrentmeesters besloten de opdracht voor restauratie te verlenen aan Van Vulpen conform de door de commissie uitonderhandelde voorstellen en offerte. Maar op verzoek van de kerkenraad zal nog een verkennend onderzoek plaatshebben naar een bestaand geschikt orgel dat beschikbaar is als gevolg van bijvoorbeeld een kerksluiting, zodat dezelfde kwaliteit instrument tegen een lagere prijs of tegen dezelfde prijs een hogere muzikale kwaliteit bereikt kan worden.

Dringend verzoek: chauffeurs gevraagd!
Elke zondagochtend blijven leden van onze Bergkerkgemeente thuis, omdat ze geen vervoer hebben. Deze gemeenteleden zijn nog wel goed ter been, maar rijden geen auto meer. De afstand is te groot om te lopen of te fietsen en om nou iedere keer een taxi te nemen is wat begrotelijk. Vanouds hebben we als kerk een autodienst: mensen geven zich op om af en toe te rijden en anderzijds melden leden zich aan die van deze dienst gebruik willen maken. De laatste tijd is er een ernstig gebrek ontstaan aan autorijders. Op dit moment staan er mensen op de wachtlijst voor wie geen vervoer mogelijk is. Daar moeten we iets aan kunnen doen, want er lijkt in onze gemeente geen gebrek aan auto’s te zijn als we op zondagochtend rondkijken. Het is geen grote verplichting; met bijvoorbeeld eens in de maand één of twee mensen halen en na afloop thuis brengen zijn we al enorm geholpen. Het rooster wordt voor elk kwartaal gemaakt op basis van de wensen voor data en voorkeuren van de rijders. Het gaat in alle gevallen om de kerkdienst van 10.30 uur (in de zomer 10.00 uur). Als ongeveer vijf mensen zich aanmelden zijn we waarschijnlijk al aardig uit de brand.
Meld u aan bij Wilbert Koop, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., mobiel 06-41123253.
  
‘War er ein Jude?’
Deze vraag stelde Martin Buber toen hij de druksels ‘Chassidische Legenden’ van Henk Werkman had gezien. De druksels had Werkman van 1941 tot ’43 gemaakt naar aanleiding van het boek van Buber: ‘Die Legende des Baalschem.’ In dit boek beschrijft Buber gebeurtenissen uit het leven van Ba’al Sjem Tov, charismatisch leraar en leider van het Joodse chassidisme in de 18e eeuw in Oost-Europa. Gegrepen door de verhalen én het onrecht dat de Joden in de oorlog wordt aangedaan, verbeeldt Werkman 20 legenden. Hij gebruik hierbij een collage-druktechniek. Zo ontstaan zijn druksels van Chassidische Legenden, twee suites. Op verdenking van illegaal drukwerk wordt Werkman maart ’45 gevangen genomen en zijn werk wordt in beslag genomen. Een maand later wordt hij geëxecuteerd.
Facsimile’s van de Legenden zijn in de Bergkerk te bezichtigen van 29 maart - 14 juni.
Dank aan Duco en Jan van der Eijk voor het beschikbaar stellen van deze facsimile’s
Openingstijden: zondag na de dienst vanaf 11.45 uur en na telefonische afspraak met de beheerder (033-4617917).
In combinatie met deze expositie is een bezoek aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam gepland op donderdag 16 mei. Vertrek vanaf Amersfoort Centraal Station om 09.56 uur vanaf spoor 7.

 
Komende diensten in de Stille Week
 
Donderdag 18 april – Witte Donderdag
19.30 uur  dienst van Schrift en Tafel   ds. J. van Baardwijk
 
Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag
19.30 uur  dienst van Schrift en Gebed   ds. J. van Baardwijk
 
Zaterdag 20 april – Stille Zaterdag
22.00 uur  dienst van Schrift en Tafel   ds. J. van Baardwijk
 
Zondag 21 april – Pasen
10.30 uur:  dienst van Schrift en Gebed    Musical Mirjam
 

Berichten voor deze Nieuwsbrief voor donderdag 10.00 uur naar: nieuwsbrief@bergkerk.nl
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst:              Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder:               Ronald Buijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917)
Cantor/Organist:     Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën:                Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB  0000 5259 46 en/of 
                                 Bergkerk rek nr. NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën                  Diaconie: NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën                  St Amersfoortse Bergkapel: NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.:               Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat: Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. /
                                  06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant:                 Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4613767)
Scribaat:                   Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)