U kunt opnames van onze diensten terugluisteren via de website van Kerkdienstgemist. De opnames van de Bergkerk zijn terug te vinden op onze eigen pagina binnen kerkdienstgemist.nl.

Hierbij kunt u de Orde van Dienst gebruiken die is te vinden op de pagina Orde van dienst, deze is gedurende een aantal weken beschikbaar.

Wilt u de recente preken nog eens rustig nalezen, kijk dan op de aparte pagina Recente preken.

De Orde van Dienst voor de komende dienst is te vinden op de pagina Orde van dienst.

Rond de feestdagen Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart worden er in de Bergkerk speciale diensten georganiseerd. Meer hierover vindt u in de agenda op deze website.

Voor een doopdienst, een huwelijksviering, het vragen van een zegen op een belangrijk moment in het leven, gedenkdagen of uitvaartdiensten kunt u contact opnemen met de predikant of met de scriba van de kerkenraad.

Iedere woensdag wordt van 19:30 tot 19:50 uur in de kapel van de Bergkerk het avondgebed gevierd. Het is een wekelijks moment van inkeer en verstilling. Afhankelijk van de periode van het kerkelijk jaar wordt er gelezen uit de lofzang van Maria, de lofzang van Simeon of de lofzang van Zacharias. De psalmen worden onberijmd gezongen uit de bundel ‘Voor de liefste een lofzang – de psalmen uit de Naardense Bijbel’. Voor de lezingen wordt gebruik gemaakt van het rooster van Taizé. Het avondgebed biedt een moment van stilte om te mediteren en te overdenken. In de voorbeden klinken de namen van gemeenteleden die door ziekte of andere omstandigheden onze bijzondere aandacht nodig hebben. Na de zegenbede gaan we in stilte en tot rust gekomen uiteen en vervolgen onze weg. U bent van harte welkom. 

In de maanden juli en augustus komt het avondgebed te vervallen.

Avondgebed in Coronatijd

In verband met de Coronacrisis zijn ook de gebedsdiensten op de woensdagavond stopgezet. Velen die bij de vieringen betrokken zijn, missen het wekelijkse avondgebed. Natuurlijk kan iedereen op zijn of haar manier thuis wel een eigen invulling aan het gebed geven, maar de gemeenschappelijkheid ontbreekt en wordt als een gemis ervaren. Daarom proberen we de individuele voortgang van lofzang en gebed te ondersteunen met een wekelijkse orde van dienst waar in verkorte vorm de vertrouwde elementen van het woensdagavondgebed terugkomen.

Klik hier om de orde van dienst te downloaden: Orde van dienst, woensdag 31 mei

De namen van gemeenteleden die door ziekte of andere omstandigheden onze bijzonder aandacht nodig hebben, worden nu genoemd in de voorbeden van de zondagse eredienst.

Om 10:30 uur is er een dienst in de grote kerkzaal. Iedere laatste zondag van de maand is dit een dienst van schrift en tafel.

In de maanden juni, juli en augustus begint de zondagse eredienst om 10:00 uur. 

In de erediensten vieren we de zondag als de dag van de opstanding van de Heer en ervaren we zijn nabijheid in woord en sacrament. De viering, het avondmaal, staat open voor iedereen die zich met ons verbonden weet in Jezus Christus. Van welk kerkgenootschap u al dan niet lid bent, u bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. Ook kinderen zijn van harte welkom. 

De dienst van 10:30 uur begint voor jong en oud gezamenlijk. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er een oppasdienst. De kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar gaan na een moment van aandacht in de liturgie naar hun eigen bijeenkomst in de zalen van de Bergkerk. 

Voor de jongeren van 12-18 jaar is er één maal in de twee weken de mogelijkheid om samen te komen in en om de Bergherberg onder leiding van enkele gemeenteleden. 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken in de kerk.