De kapeldiensten zijn inmiddels ook weer opgestart. De kapel is prachtig en heeft een eigen sfeer, verstild en gekleurd door het binnenvallende ochtendlicht van de mooie 'Taizé ramen'. Nu de regels wat meer ruimte geven, is het fijn dat we ook weer gebruik kunnen gaan maken van de kapel. Het zijn geconcentreerde en verstilde vieringen van Schrift en Tafel op de vroege zondagochtend.

Bij de herstart van de kapeldiensten hebben we besloten om de aanvangstijd met een half uur te vervroegen van 9.30 naar 9.00 uur. In de praktijk bleek dat er te weinig tijd was tussen de kapeldienst en de dienst van 10.30 uur. Vooral voor de voorganger is het noodzakelijk om even wat tijd te hebben tussen de 2 diensten. We realiseren ons dat een half uurtje vroeger op zondagmorgen wel even wennen zal zijn. Dat zal wisselend worden ervaren. De kerkenraad heeft besloten om over 3 maanden te evalueren, we zijn benieuwd naar uw bevindingen.