Meer zicht krijgen op betekenisvolle relaties

Soms komt het allemaal bij elkaar: ouder zijn, grootouder zijn èn ook nog kind zijn. In het 2e spitsuur van het leven verandert de ouderrol naar kinderen en de kinderrol naar ouders. Ook in de partnerrol kunnen er veranderingen optreden.
Er kan een rol bijkomen, die van grootouder. Soms mantelzorger en oppasoma/opa tegelijk.
Het werkende leven zit er voor het grootste gedeelte op.
Hoe vervult u de verschillende rollen en hoe verhouden die zich ten opzichte van elkaar?
Hoe kijkt u naar uw rollen en wat is de betekenis daarvan?
In deze periode zit u op een kruispunt van relationele lijnen. Wij nodigen u uit om gedurende vier avonden hierbij stil te staan; daarop te reflecteren. Zo krijgt u meer zicht op de balans van geven en ontvangen. Is deze balans in evenwicht of ligt het zwaartepunt aan één kant? En wat betekent dat voor u en de ander op die weegschaal?

Onderstaande foto's geven een beeld van het symposium "Ouderen als schakels tussen generaties" van november 2018.

Onderstaande foto's geven een beeld van het symposium "Nader tot het einde" van november 2017.

Onderstaande foto's geven een beeld van het symposium "Dicht op de Huid" van november 2016.