zondag 16 juni om 18.00 uur

De wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort vieren op de zondag van de ‘Drie-eenheid’ samen de eredienst.
De Protestantse Gemeente Amersfoort is een veelkleurig mozaïek van 10 wijkgemeenten en één pioniersplek. Elke wijkgemeente legt eigen accenten, vanuit een herkenbare identiteit. Tegelijk is het ook goed om als gemeente onze verbondenheid te vieren.

Van de eerste christelijke gemeenten wordt gezegd: ‘ze waren eendrachtig bijeen, braken het brood en lazen samen de Schrift’. De gezamenlijke dienst begint dan ook met een eenvoudige agapè maaltijd, waarin de onderlinge verbondenheid tot uiting komt, we eten een broodje en ontmoeten elkaar. De dienst wordt voorgezet rond de Heilige Schrift, het evangelie van de broodvermeningvuldiging uit Johannes 6 staat centraal. 

De dienst valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de PGA. Dienstdoende voorgangers zijn: ds. J. van Baardwijk, ds. W.J. Dekker en ds. M.D. van Loo.

Zondag 16 juni, 18.00 uur in de Sint Joriskerk.

U bent allen hartelijk welkom!

Van de gemeente-avond van februari jl. zijn twee verslagen gemaakt; één over het geheel van de avond en één met betrekking tot het onderwerp vrijwilligersbeleid. U kunt deze bekijken door op de onderstaande links te klikken.

Verslag-gemeenteavond-21-febr.-2018168.pdf

Resultaat-World-cafe-Bergkerk-februari-2018167.pdf