Kinderen en jongeren zijn het in zichzelf waard om hen mee te nemen in de verhalen van de Bijbel, in het leren bidden en zingen en in het vieren van de liturgie. Of zij later ook leden van een kerkelijke gemeente zullen zijn, weten we niet, dat is aan hen. Voor alle kinderen is een plekje in de Bergkerk, van baby’s tot tieners.

De kinderen van 4-12 jaar maken het eerste gedeelte van de dienst mee in de kerk en zijn aanwezig bij doop en Heilig Avondmaal. Kinderen mogen in de Bergkerk deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Ook zijn er door het jaar heen speciale gezamenlijke viermomenten zoals Kerst, de Palmpasenoptocht en Pasen. De tieners sluiten na hun bijeenkomsten op zondagochtend aan het einde van de kerkdienst aan.

 

0-4 jaar Crèche.

De allerkleinsten kunnen tijdens de dienst van 10:30 uur (in de zomer 10:00 uur) terecht bij de kinderoppas. Er zijn volop speeltjes, boekjes en knutselspullen aanwezig en de kinderen worden liefdevol opgevangen.

 

4-12 jaar Kindervieringen.

De kinderen van 4-12 jaar hebben op zondag hun eigen viering. Bijbelverhalen en rituelen spelen hierin een sleutelrol. De ene week is er een kinderdienst waarin een verhaal verteld wordt en waarbij verschillende verwerkingsvormen worden ingezet (creativiteit, drama, muziek, etc). De andere week is er een Godly Playviering (een speelse en laagdrempelige manier van kennismaking met de Bijbelverhalen).

 

12-18 jaar Rond de 15.

De bijeenkomsten ‘Rond de 15’ vinden twee keer per maand plaats tijdens de kerkdienst van 10.30 uur. Tijdens de bijeenkomsten leren de tieners (van 12 jaar tot en met ongeveer 18 jaar)  elkaar kennen, ondernemen ze activiteiten en praten ze met elkaar over diverse (religieuze) onderwerpen. In de bijeenkomsten gaan we actief aan de slag aan de hand van een verhaal, soms passend bij het rooster van de lezingen, soms passend bij een actualiteit. De bijeenkomsten vinden plaats in de Herberg aan de tuinkant van de kerk. We starten de bijeenkomst vanuit de luie stoel en leren door middel van een vast ritueel onze gedachten en gevoelens verwoorden en stil te staan bij wat ons of anderen overkomt. Hierbij staat het aansteken van de kaars centraal.

Enkele zondagen per jaar gaan we op pad, we ontmoeten hierbij mensen die niet altijd in ons dagelijks leven op ons pad komen. Door samen een activiteit te doen, leren we van elkaar en leren we een diaconaal hart te hebben voor onze medemens. Afgelopen jaren bezochten we jongeren in een logeerhuis, een woongroep van Philadelphia, de bewoners van de Lichtenberg en hielpen we bij Nachtlicht in de Joriskerk. Mooie bezoeken met warme momenten.

De tieners leren de christelijke traditie beter kennen, maar kijken ook breder dan alleen naar onze eigen Bergkerk. Jongeren worden vanuit de kerk begeleid om naar buiten te kijken en te onderzoeken welke plaats zij in de wereld willen in te nemen. Dit krijgt concreet vorm in activiteiten die buiten de kerk worden ondernomen aan sociale en maatschappelijke instellingen of in activiteiten met andere kerken. Zo verrichten ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in een asielzoekerscentrum.

Meld je aan of mail voor informatie bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Of neem contact op met Josien Kieskamp of Casper Loef. 

Onderlinge verbinding ouders.

Aan ouders biedt de Bergkerk ook gelegenheid tot het uitwisselen van vragen en ervaringen met betrekking tot religieuze vorming. Informeel op zondag of via de groeps-app, georganiseerd door de maandelijkse ouder-kindvieringen en thema-avonden. Zo werden er in januari en februari samen met de Fonteinkerk twee avonden georganiseerd over waardevol opvoeden waar ouders met elkaar in gesprek konden gaan en handreikingen kregen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacomijn van der Kooij (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)