Iedere woensdag wordt van 19:30 tot 19:50 uur in de kapel van de Bergkerk het avondgebed gevierd. Het is een wekelijks moment van inkeer en verstilling. Afhankelijk van de periode van het kerkelijk jaar wordt er gelezen uit de lofzang van Maria, de lofzang van Simeon of de lofzang van Zacharias. De psalmen worden onberijmd gezongen uit de bundel ‘Voor de liefste een lofzang – de psalmen uit de Naardense Bijbel’. Voor de lezingen wordt gebruik gemaakt van het rooster van Taizé. Het avondgebed biedt een moment van stilte om te mediteren en te overdenken. In de voorbeden klinken de namen van gemeenteleden die door ziekte of andere omstandigheden onze bijzondere aandacht nodig hebben. Na de zegenbede gaan we in stilte en tot rust gekomen uiteen en vervolgen onze weg. U bent van harte welkom. 

In de maanden juli en augustus komt het avondgebed te vervallen.