Voor de Tweede Wereldoorlog  domineerden orthodoxen binnen de Hervormde Gemeente Amersfoort.

Dit trok de bewoners van het nieuw gebouwde Bergkwartier, industriëlen, officieren en intellectuelen, niet. Daarom organiseerden zij zelf  buiten de Hervormde Gemeente om vanaf  1925 een Bijbelkring uitgaande van de Ethische Vereniging en een zondagschool. Hieruit volgde de oprichting van de Stichting De Amersfoortse Bergkapel in 1931, die ook, eerst eenmaal, maar al snel tweemaal per maand, bijeenkomsten organiseerde. Het klimaat werd gekenmerkt door “Evangeliserend ideaal, bewuste openheid niet alleen naar het evangelie, maar ook naar de cultuur, liturgisch streven en oecumensiche openheid naar andere Christelijke kerken”. Vanaf 1935  werd er bovendien een zaterdagavondgebed gehouden.

De bijeenkomsten werden aanvankelijk gehouden in het gebouw van de Theosophische Loge aan de Regentesselaan, later in de aula van het Gymnasium en in de oorlog toen de Duitsers het Gymnasium gevorderd hadden, in de gymnastiekzaal van de HBS aan het Thorbeckeplein.

Vanaf 1948 werden de diensten onder verantwoordelijkheid van de Hervormde kerkenraad gehouden. In 1950 kocht de kerkvoogdij grond en in 1952 werd de huidige Bergkerk ingewijd. 

In 1964 is een kapel bovenop de gemeentezaal gebouwd. Hierdoor werd het mogelijk het aantal diensten, zowel voor volwassenen als voor jongeren, uit te breiden. Bovendien kon vanaf dat moment wekelijks een dienst van schrift en tafel gehouden worden.

Predikanten:

  • 1935 – 1946 ds Pannebakker (geestelijk adviseur Bergkapel)
  • 1946 – 1956 ds Braakman
  • 1957 – 1980 dr Elderenbosch
  • 1981 – 2005 ds van der Eijk
  • 2006 -          ds van Baardwijk