De kindernevendienst, de Westhill, is bedoeld voor kinderen van 4-12 jaar.

De bijeenkomsten vinden plaats op zondagmorgen tijdens de kerkdienst van 10.30 uur en in de zomer om 10.00 uur.

In de vakanties worden de diensten van de Westhill geleid door gemeenteleden. In de zomer alleen de eerste en laatste zondag van de vakantie.

De kinderen komen samen met de gemeente in de kerkzaal. Twee kinderen dragen het licht binnen. Beurtelings hebben de kinderen een aandeel in het drempelgebed. Nadat de predikant een inleiding op de dienst heeft gehouden en het lied van de maand is gezongen, gaan de kinderen naar hun eigen ruimtes.

Er is een indeling in drie leeftijdsgroepen, de Molshoopjes, de Duinklimmers en de Alpinisten.

De leiding van de Westhill is in handen van: Ianthe van der Deijl, Jannet Mosterd, Cornelijne van Meeteren, Suzanne de Jong. Myrthe Kroes, Martien de Wilde, Francien Post en Jan Veltman. 

De kinderen luisteren naar de Bijbelverhalen en verwerken deze op hun eigen manier. Aan het eind van de dienst komen alle kinderen terug in de dienst om met de gemeente de zegen te ontvangen.

De kinderen mogen deelnemen aan het avondmaal.

De jaarlijkse ‘overvliegdienst’ waarin we stilstaan bij de ‘rite de passage’ van kinderen die beginnen aan het voorgezet

onderwijs en in de kerk de overgang maken van Westhill naar ‘rond de 15’ staat gepland voor zondag 6 juli.