De Bergkerk

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bergkerk is onderdeel van de Protestante gemeente Amersfoort (PGA)

Lees meer...

Komende Erediensten

U kunt de vieringen digitaal meevieren via  www.kerkdienstgemist.nl.

Tip: Als u bij kerkdienst gemist alleen geluid of alleen beeld krijgt, sluit dan het venster en probeer het even later nogmaals

Houd rekening met de lage temperatuur in de kerk. Een tijdlang is gewacht op een nieuw onderdeel van de kapotte verwarming. Aangezien dit niet gelukt is, is inmiddels een nieuwe verwarmingsinstallatie besteld. Deze installatie voldoet aan alle eigentijdse eisen. Helaas is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verwarming geleverd gaat worden. We moeten ons dus nog enige tijd behelpen met de lage temperatuur in de kerk. U kunt uw jas aanhouden en er zijn dekentjes aanwezig. De andere zalen van de kerk zijn wel verwarmd. 


Zondag 27 november, 1e zondag van Advent
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Tafel
Lezingen: Jesaja 2,1-5 en Matteüs 24,32-44
Voor de kinderen is er kindernevendienst

orde van dienst


16.00 uur ChoralVespers
De aloude liturgie van de vespers met psalmen, lezingen en gebeden, met anglican chant, en veel koormuziek, dat zijn de Choral Vespers, een nieuw initiatief vanuit de Amersfoortse Bergkerk. Het koor van de Bergkerk zingt de psalmen van de dag en een drietal prachtige adventsmotetten uit Duitsland. Kom aan het eind van de zondag nog even tot rust en laaf u aan de rijke traditie van liturgie en kerkmuziek. Reserveren is niet nodig, de toegang is vrij, een bijdrage na afloop is welkom. We ontvangen u graag!

Lees meer...